Database Error
BOINC@Poland
log in
image

Team info
Descriptionimage
BOINC@Poland jest najstarszym polskim zespo?em zrzeszaj?cym najwi?ksz? grup? w Polsce. Od 2004 roku jako jedyny zespó? w Polsce umo?liwia wspieranie wszystkich projektów BOINC. BOINC@Poland stworzy? równie? w?asne projekty BOINC i znajduje si? w pierwszej dziesi?tce zespo?ów na ?wiecie.
</br> Je?eli do??czy?e? do projektu MindModeling@Home</b> i b?dziesz potrzebowa? wi?cej informacji na jego temat albo BOINC lub innych projektów, znajdziesz je na Wiki BOINC@Poland. Je?eli b?dziesz chcia? mo?esz równie? odwiedzi? nasze forum, na którym codziennie u?ytkownicy zadaj? pytania, odpowiadaj? na nie i wymieni? si? pomys?ami jak lepiej zmienia? ?wiat za pomoc? platformy BOINC. Dla wielu cz?onków B@P wspieranie nauki za pomoc? platformy BOINC to najwi?ksze hobby. Do??cz do nas, postaramy si? jak najsympatyczniej Ci? przywita?.
</br> B@P na image image</br></br></br> image
Created28 Jan 2008
Web sitehttp://www.boincatpoland.org
Total credit11,136,272
Recent average credit0
Cross-project statsFree-DC
BOINCstats.com
SETIBZH
CountryPoland
TypeNational
Members
Founder Profile AL ADIM
New members in last day0
Total members297 (view)
Active members0 (view)
Members with credit203 (view)


Main page · Your account · Message boards


Copyright © 2022 MindModeling.org
Generated 21 Jan 2022, 8:29:56 UTC